O nás

~~~~~~

~~~~~~

 

V roku 2007 sme založili spoločnosť s jediným cieľom - poskytovať služby, ktoré umožnia klientom získať, spracovať a prezentovať informácie.

~~~~

~~~~

Našu cestu sme odštartovali spusteným digitálnych printových služieb. Moderné technológie nám umožnili doslova pripojiť našich klientov k nášmu digitálnemu tlačovému systému a poskytnuť im možnosť priamej a personifikovanej tlače. Hromadná tlač dokumentov bola obohatená o dáta zákazníkov, textový aj obrazový obsah reklamných tlačovín prispôsobený preferenciám konkrétnych zákazníkov. Začali sme pracovať s dátami ...

Táto zmena si vyžiadala vybudovanie týmu IT odborníkov, ktorí boli schopný upravovať a rozvíjať existujúci systém podľa požiadaviek zákazníkov. Niekoľkoročné úsilie sa vyprofilovalo do moderných softvérových produktov.

Produkty

~~~~~~

~~~~~~

 

xConto

Komplexné riešenie pre správu prístupov a ochrany firemných dát

---Jednotná platforma na overenie používateľov

---Rýchly prístup k firemným aplikáciám bez použitia VPN

---Jednotná administrácia používateľských účtov

---Vysoká ochrana firemných dát v súlade s GDPR

---Prehľadne štatistiky používania aplikácií

---Možnosť prepojenia s inými aplikáciami

xCost

Úsporná a efektívna správa nákupov, majetku a riadenia skladov

 

--- Inteligentná tvorba rozpočtu nákupu na základe štatistických prehľadov

--- Jednoduchý schvaľovací proces nákupu pomocou el. žiadaniek

--- Integrovaná fakturácia s možnosťou integrácie s externým systémom

--- Prehľadná správa majetku a skladov

--- Pokročilí reporting na úrovni skladov, organizácie alebo oddelení

 

xSurvey

Komplexná platforma pre zber dát z terénu, spracovanie a prezentáciu

--- Mobilná aplikácia pre terénny zber akýchkoľvek dát

--- Implementované algoritmy vyhodnotenia validity dát

--- Online reálny prehľad zberu dát

--- Zobrazenie dát prostredníctvom interaktívnych grafov a reportov

--- Široké možnosti personifikácie zberu a prezentácie dát

 

xStream

Mapový systém pre rýchle vyhodnotenie dát o vodných tokoch

--- Vizuálne modelovanie dopadu zmien vodných tokov na okolie pomocou

     preddefinovaných alebo vlastných hydrologických modelov

--- Prístup k podrobným dátam s možnosťou napojenia na externé zdroje

--- Pokročilá evidencia vlastných vodohospodárskych dát do máp aj priamo

     v teréne

--- Manažovaný prístup užívateľov a práce pomocou nastaviteľných workflow

--- Možnosť definovania atribútov  pre generovanie výstrah

 

 

Kontakt

~~~~~~

~~~~~~

 

Spoločnosť je zapísaná v OR

Okresného súdu Bratislava I,

oddiel Sro, vložka 45944/B

 

 

© Copyrights SOFIS s.r.o. 2023

SOFIS, s.r.o.

Bajkalská 22

821 09 Bratislava

Slovenská Republika

 

IČO: 36777145

DIČ: 2022385046

IČ DPH: SK2022385046

 

 

tel.: +421 903 808 789

e-mail: sofis@sofis.sk

www.sofis.sk